Wat is financial lease en hoe werkt het?

Financiering speelt een essentiële rol in het bedrijfsleven, vooral als het gaat om de aanschaf van bedrijfsmiddelen zoals voertuigen, machines of apparatuur. Een van de financieringsopties die bedrijven vaak overwegen, is financial lease. Maar wat is financial lease precies en hoe werkt het? In dit artikel zullen we de basisprincipes van financial lease bespreken en uitleggen hoe het werkt.

Financial lease, ook wel bekend als capital lease, is een financieringsvorm waarbij een bedrijf een bedrijfsmiddel financiert en dit gedurende een bepaalde periode gebruikt. In plaats van het bedrijfsmiddel in één keer te kopen, wordt het gefinancierd door een leaseovereenkomst met een leasingmaatschappij. Het bedrijf betaalt maandelijkse leasebetalingen gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst.

Een belangrijk kenmerk van financial lease is dat het bedrijf de economische eigendom van het bedrijfsmiddel verwerft gedurende de leaseperiode. Dit betekent dat het bedrijf verantwoordelijk is voor onderhoud, verzekering en eventuele waardevermindering van het bedrijfsmiddel. Aan het einde van de leaseperiode heeft het bedrijf meestal de mogelijkheid om het bedrijfsmiddel te kopen voor een vooraf bepaalde restwaarde.

Hoe werkt financial lease in de praktijk? Laten we een voorbeeld nemen. Stel je voor dat een transportbedrijf een nieuwe vrachtwagen nodig heeft. In plaats van de volledige aanschafprijs van de vrachtwagen te betalen, besluit het bedrijf een financial lease-overeenkomst aan te gaan. Ze onderhandelen over de koopprijs van de vrachtwagen met de verkoper en sluiten vervolgens een leasecontract met een leasingmaatschappij.

De leasingmaatschappij financiert een groot deel van de koopprijs van de vrachtwagen, en het bedrijf doet meestal een aanbetaling om het bedrag te verlagen. Vervolgens betaalt het bedrijf maandelijkse leasebetalingen gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst, meestal variërend van twee tot vijf jaar. Deze leasebetalingen omvatten zowel de aflossing van het geleende bedrag als de rente die de leasingmaatschappij in rekening brengt.

Gedurende de leaseperiode is het bedrijf verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzekering van de vrachtwagen, evenals eventuele waardevermindering. Na afloop van de leaseperiode heeft het bedrijf vaak de mogelijkheid om de vrachtwagen te kopen voor een vooraf bepaalde restwaarde. Deze restwaarde wordt doorgaans bepaald op basis van de verwachte waarde van de vrachtwagen aan het einde van de leaseperiode.

Financial lease is een flexibele financieringsoptie voor bedrijven, waardoor ze kunnen profiteren van de nieuwste bedrijfsmiddelen zonder grote kapitaalinvesteringen. Het stelt bedrijven in staat om hun cashflow te behouden en financiële middelen vrij te maken voor andere bedrijfsactiviteiten. Bovendien biedt financial lease fiscale voordelen, zoals renteaftrek en afschrijving van het bedrijfsmiddel.